• Quan algú es moria l’enterraven sota terra (Martí)
 • Els paleolítics a l’hivern es canviaven de lloc per viure, buscaven un lloc on no fes tant fred (Mohamed B.)
 • El menhir assenyalava l’entrada al poblat (Jana i Chenchen)
 • Es vestien amb fulles i pells d’animals (Cesc i Aya)
 • Feien les eines amb pedra, sobretot sílex (Mireia C.)
 • En el paleolític eren nòmades (Arnau D.)
 • Caçaven animals (Mohamed El F.)
 • Com es fa un arc (Charaf)
 • Què és un dolmen i què és un menhir (Bernat)

 • Amb el brunzidor es comunicaven d’un poblat a un altre (Adrià i Laura)
 • Amb el sílex polien i picaven i feien les eines (Núria i Manal)
 • Als prehistòrics els agradava molt el sol, l’adoraven al voltant del menhir (Marc M.)
 • Amb el sílex, palla i bolets de soca secs feien foc (Carles)
 • S’orientaven seguint el riu (Marta)
 • Què és un jaciment i quins hi ha a Catalunya (Marc N.)
 • Vivien de la caça i la recol·lecció de fruits (Arnau O.)
 • Es divideix en tres parts: paleolític, neolític i edat dels metalls (Martina  i Marc V.)
 • Paleolític vol dir “pedra vella” i neolític “pedra nova” (Íngrid)
 • Al neolític van començar a viure en cases (Gil)
 • Els dòlmens eren cambres funeràries (Gerard)
 • Feien les cases amb pedres, palla, troncs i fang. També barrejaven excrements, fang i palla (Jordi)
 • En el paleolític vivien en coves (Lis)
 • En el neolític van inventar la ceràmica (Mireia V.)
 • A la prehistòria hi havia pobles que ja havien descobert coses i d’altres que encara no (Roger)
 • En el paleolític utilitzaven una pedra com a ganivet, en el neolític van començar a tenir els primers poblats i a l’edat dels metalls es van descobrir molts metalls i van avançar molt més (Aina)
 • A l’edat dels metalls es va descobrir el coure (Laia)
 • Es morien més joves que no pas ara (Biel)
 • A dins de les coves hi pintaven com caçaven (Marc F.)
 • Es morien més nens petits que no pas ara, perquè no hi havia medicaments ni tampoc massa menjar (Jordi)
 • Un dolmen està format per dues pedres verticals i una d’horitzontal. Era un monument funerari (Amèlia)
 • Per pintar feien servir pigments naturals (Èric)
Anuncis